Mida peab silmas pidama koeratõugu valides

Endale sobivat tőugu valides peaks kindlasti silmas pidama:

- Mille jaoks tőugu algupäraselt kasutati
- Kui palju on sul aega koeraga tegelemiseks (karvahooldus, liikumisvajadus jne)
- Kas sa tahad oma koeraga midagi harrastada (agility, sőnakuulelikkus, näitused vms)Samuti on oluline teada, missuguseid haiguseid, käitumishäireid ja pärilikke vigu vőib antud tőul esineda. On koeratőuge, keda ei soovitata esimeseks koeraks vőtta, samas on ka tulevasi koeraomanikke, kes on valmis őppima ja uurima, kuidas sellise koeraga őnnelikult koos elada. Paljuski oleneb inimese enda motiveeritusest ja tahtmisest koeri mőista.

Lühidalt tőurühmadest ja liigitustest.

Karjakoerad ja lambakoerad

Algselt olid nad vőimsad ja tugevad, et suudaksid karja kaitsta kiskjate eest, hiljem aretati ka väikseid ja kiireid karjakoeri , kelle ülesandeks oli karja kooshoidmine. Nendel koertel on üldjuhul tugev valve- ja kaitseinstinkt, kindlasti vajavad nad liikumist ja naudivad töötamist.

Molossi tüüpi koerad, šnautserid ja pintšerid

Enamikel sellesse rühma kuuluvatel koertel on tugev kaitse- ja valveinstinkt. Nad on väga truud ja lojaalsed oma perekonnale, vajadusel valmis neid kaitsma.

Terjerid

Algselt kasutati terjereid urukoertena jahil, nad ajasid saaklooma urgu ja kas murdsid maha vői ajasid urust välja. Kasutati töökoertena, jahikoertena. Terjerid on tavaliselt aktiivsed, temperamentsed, liikuvad, kiired ja taibukad.

Taksid

Algselt kasutati urukoertena, nende ülesandeks oli näiteks haavatud saaklooma leidmine. Taksid on julged ja visad töötajad.

Püstkőrvad, algupärased tüübid

Väljanägemiselt on need koerad sarnase tüpaaþiga, eriti pea osas - püstised kőrvad, valvas silmavaade jne. Kasutusalad erinevad, tihti kasutati neid valve- ja karjakoertena.

Ajukoerad ja ulukijälituskoerad

Rühma nimetus räägib iseenda eest. Ulukijälituskoerte peamiseks ülesandeks oli muidugi uluki jäitamine, ajukoertel uluki ajamine püssilaske kaugusele. Nendel koertel on tihti vőimas meloodiline hääl. Näiteks hagijad otsivad uluki üles ja jälitavad teda kilgates, kuni jahimehel őnnestub uluk maha lasta. Need koerad armastavad ninatööd ja saavad hästi teiste koertega läbi, kuna on harjunud töötamas karjades (inglise keeles pack), tihti on nad nn ühe mehe koerad.

Seisukoerad

Nende koerte ülesandeks on leida maapinnal varjunud lind ja sellest seisakuga jahimehele märku anda.

Retriiverid, veelinnu koerad, linde lendu ajavad koerad

Linnukoeri kasutatakse lastud ulukit nii veest kui ka kuivalt maalt jahimehele kätte tooma, aga ka leitud linnust vői ulukist jahimehele teatama.

Seltsikoerad ja kääbuskoerad

Väga erinevaid suuruseid ja välimusi. Aretatud dekoratiivsuse tőttu vői nö seltsi pakkumiseks. Iseloomud vőivad olla vägagi erinevad, kuid ühine joon on truudus ja lojaalsus oma peremehele.

Hurdad

Hurdad on aretatud püüdjateks jahikoerteks, nad jälitavad ulukit seni, kuni kätte saavad ja maha murravad. Neid kasutatakse nii üksinda töötavatena, paaris töötavatena aga ka karjas töötavatena. Nende eripäraks on lühikeste distantside kiire läbimine.

Märksõnad:

Tagasi