Küsimus:

Tere.

Meie pere suurenes ühe liikme võrra - esimesel jõulupühal kutsusime/lubasime oma aeda koera, kes oli meie väikelinnas hulkunud peaaegu kuu. Omanikud märku andnud ei ole.

Koer on tore - suur, koheva karvaga ja ääretult tarkade silmadega. Segavereline. Võhikuna võin pakkuda, et Muhvi (lapse pandud nimi) on hundikoera ja kaukaasia lambakoera "suure armastuse" vili. Hammaste järgi otsustades võib ta olla paari aastane.

Otsus hakata koera omaks pidama ei tulnud uisapäisa, kaalutud sai nii plusse kui miinuseid. Oluline on seegi, et ka meie tundume loomale meeldivat. Saab ta ju meil temale hetkel vist kõige olulisema - kõhutäite.

Minul aga on palju muresid ja küsimusi seoses võõra koeraga: on ta ohutu mu kaheksa aastasele tütrele? Kas hakkab ta meid karjajuhtidena arvestama? Kas allub õpetustele? Kõige suurem mure on aga see, et Muhvi ei tunnista aeda - soov hulkuda on meeletu - ka pooleteisemeetrine aed ei ole takistuseks. Millest peaksime alustama?

Ette tänades,
Terje

Vastus:


Kõigepealt õnnitlused otsuse puhul ning loodan, südamest, et uus sõber teile truuks osutub.

Vastan järgemööda Teie küsimustele:

Laste ja koerte suhe on omamoodi ning kujuneb reeglina mitut erinevat liini pidi kas koer:
1. võtab lapse omaks ning hakkab teda karjatama (jälgib, käib järgi, suunab sõbralikult kus vaja)
2. võtab lapse omaks ning hakkab teda kaitsema, valvama
3. võtab lapse omaks aga püüab läbi tema oma staatust kinnitada (teda kehaga suunates, takistades, teda midagi tegema sundides nt. toitu nurudes)
4. ei võta last omaks ning korrigeerib teda igal võimalusel (urina või ründega)

Alla 14aastane laps on reeglina koera jaoks tänu oma ettearvamatule kaootilisele käitumisele alati alluvaks jääv (muidugi on väga üksikuid erandeid). Staatust ning käitumismalli on võimalik tänu kindlatele reeglitele (nii lapsele kui koerale kehtestatud) võimalik kontrollida. Laps ei tohiks jääda kunagi koeraga kahekesi ilma vanema järelvalveta kui läheduses on söök või mõni koera lemmik ese (mänguasi vms.). Eelpoolmainitud võivad esile kutsuda "kadedust" ning korrigeerivat käitumist koera poolt (hoiatav urin, rahulik äravõtmine, rünne). Kui täiskasvanud on ruumis/alal peaks üks neist jääma pidevalt lapse ja koera vahele (kui on mängus söök). Laps võib koerale süüa anda ainult vanema kontrolli all ja mitte üleskutsuvalt. Kõik muu käitumine koera juuresolekul oleneb tema iseloomust ning harjumustest. Ükski koer ei ole ohutu (vahel juba oma suuruse tõttu.. väiksem sõbralik koer võib oma küünistega päris palju peale hüpates haiget teha jne.) aga igat koera on võimalik pidada kontrolli all nii, et ta ei kujuta otsest ohtu.

Kas koer hakkab uut peret oma karjaks pidama ning ka selle karja liikmeid endast ülalpool olevatena, sõltub suuresti teie poolt kehtestatud reeglitest. Kas koer austab teie soove (kui te tahate talle toitu anda aga nõuate, et ta enne ootaks või midagi teeks), kas ta jätab teid rahule kui te soovte ja tuleb teie kutse peale? kas ta liigub eest kui teie tulete?

Õpetusele allub iga loom, õpetada peab oskama antud koerale sobivalt ning selle õige lähenemisviisi leiate kas koolitaja abiga või ise proovides.

Kui soov hulkuda on endiselt alles, ei ole ta teid oma karjaks tunnistanud. Inimene kujuneb koera jaoks tihti heaoluks vajalikuks elemendiks kui ta annab talle süüa, aga mitte selliseks kellest ta instinktijärgi sõltuks. Viimase saavutamiseks on vajalik läbi õigete karjasignaalide luua koera jaoks eesmärk ja ülesanne ning teadmine, et teie haldate olulisi punkte ning ta sõltub neis teist. Soovitan uurida koerakuulaja meetodit ning läbi selle saavutada koeraga teineteise mõistmine. Aias püsimiseks peab aed algselt, kui ärajooksu soov veel suur, olema väga kindel (vundamendiga ning ülalt ülehüpet takistav); teil peab olema aega koeraga tegelemiseks (ka jalutamiseks kui aeg tuleb) ning kannatlikkust ning järjepidevust ette tulevatest takistustest üle saamisel ja edu saavutamisel- eriti aga kun tegemist on pikalt kinnitunud käitumismalli ehk kogutud elutarkustega, mis tuleb targalt "ümberlükata".

Ärajooksmisest on meil koer.ee portaali vastustes ka pikemalt juttu olnud, soovitan kindlasti ka seal teemaga tutvuda.  

Parimate soovidega,
Kärt Pingas
Koerakuulaja
Märksõnad:

Tagasi